Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nr DT/01/20

Na dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w okresie od września 2020r do maja 2021r. realizowanej transportem kolejowym.


Historia zamówień publicznych


Zamówienie publiczne Nr DT/03/19