Komunikat


Szanowni Państwo
w trosce o bezpieczństwo Wasze i pracowników ZEC, od 16 marca 2020 r. biuro Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze będzie zamknięte do odwołania dla obsługi bezpośredniej interesantów.

W sprawach pilnych będziemy dostępni dla Państwa pod nr tel. 65 544 21 55
do godz. 15:00 centrala
po godz. 15:00 pogotowie (kotłownia)

email: sekretariat@zecgora.pl

Łączynasciepło

Witamy serdecznie

,
W serwisie internetowym Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze znajdą Państwo informacje o nas, o aktualnościach i inwestycjach.

Zajmujemy się koncesjonowanym wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła. Głównym obszarem działalności spółki jest miasto Góra. Obecnie spółka eksploatuje 2 kotłownie o łącznej mocy cieplnej zainstalowanej 10,34 MW. Ciepło na potrzeby C.O. i C.W.U. dostarczane jest do obiektów użyteczności publicznej (instytucje, hale sportowe, szkoły i przedszkola) oraz do osiedli mieszkaniowych. Z naszych usług korzysta kilka tysięcu mieszkańców miasta.

Czytaj więcej

Tyle ciepła, ile potrzebujesz

Zapraszamy do siedziby firmy.

Biura zarządu spółki znajdują się przy ulicy Poznańskiej 23 w Górze. Przyjmujemy osoby zainteresowane w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

CIEPŁO SYSTEMOWE TO CIEPŁO BEZPIECZNE,
EKOLOGICZNE, OSZCZĘDNE I WYGODNE!

System ciepłowniczy oparty jest o 32 węzły cieplne

SYSTEM CIEPŁOWNICZY

Na Górowski system ciepłowniczy składają się sieć ciepłownicza oraz dwie ciepłownie: JAGIELLONÓW, przy ulicy Dąbrówki oraz BŁOTNA przy ulicy Wierzbowej. Sieć ciepłownicza zarządzana przez ZEC sp. z o.o. stanowi jeden wspólny system dla całego miasta, obejmujący swoim zasięgiem większość jego obszaru. Podstawę systemu stanowi układ sieci o średnicy rurociągów od 2xDN40 do 2xDN200. Ciepło dostarczane jest sieciami o łącznej długości 5500m. 91% sieci ciepłowniczej wykonana jest w nowoczesnej technologii preizolowanej.

Kotłownia główna - JAGIELLONÓW

Podstawowe paliwo - miał węgla kamiennego. Początkowa faza procesu produkcji ciepła jest zmechanizowana, poprzez transport taśmociągami i nawęglanie zasobników. Pozostałe fazy procesu spalania są w pełni zautomatyzowane. Sterowanie parametrami pracy kotłowni odbywa się pod nadzorem operatora urządzeń kotłowni i jego pomocnika. Cały proces wytwarzania spełnia obecnie obowiązujące normy ekologiczne i ochrony środowiska. Monitorowane poprzez okresowe pomiary emisji zanieczyszczeń, które wykonuje specjalistyczna firma. Odpad poprodukcyjny - żużel (10.01.01) zgodnie z ustawą i rozporządzeniem Ministra Środowiska zostaje przekazywany do utwardzania dróg gruntowych.

Kotłownia węglowa o mocy 6,62 MW oparta o 2 kotły KRm 1,86 oraz 1 KRm 2,9

Kotłownia gazowo - olejowa o mocy 3,72 MW oparta o 2 kotły KRm 1,86

Kotłownia szczytowa - BŁOTNA

Podstawowe paliwo - gaz ziemny oraz olej opałowy. Jest kotłownią szczytową - uzupełniającą podstawowe źródło wytwarzania cieła w okresie zwiększonego zapotrzebowania na energię. Zlokalizowana jest poza terenem zabudowanym, ale w obrębie miata, co sprawia, że jej eksploatacja nie jest uciążliwa dla mieszkańców. Jest kotłownią w pełni ekologiczną, o bardzo niskich parametrach emisji zanieczyszczeń, dzięki czemu nie wymaga dosatkowego systemu filtracji i odpylania spalin.

SYSTEM POMIARU ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA
przy kotłowni "JAGIELLONÓW" ul. Dąbrówki 8, 56-200 GÓRA